SKOLEPENGER


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/ovgino/public_html/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 244

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/ovgino/public_html/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 246

Skolepenger
Skoleåret 2017/2018:

Studieforberedende media og kommunikasjon
22 860,- pr år.
2078,- pr måned med betaling 11 måneder fra august til og med juni.
Forbehold om endring.

Studieforberedende kunstlinje
25 380,- pr år.
2307,- pr måned med betaling 11 måneder fra august til og med juni.
Forbehold om endring.

Studieforberedende musikkteaeter
30 810,- pr år
2800 pr måned med betaling 11 måneder fra august til og med juni.
Forbehold om endring.

Skolepengene reguleres av bestemmelsene i friskoleloven § 6-2. Skolen må derfor ta forbehold om at skolepengene vil bli endret dersom endringer i friskoleloven eller forskriftene påvirker skolepengene eller skolens økonomi i vesentlig grad.
Det betales skolepenger i 11 måneder hvert skoleår. Skolen fakturerer skolepengene månedlig med forfall den 15. i hver måned. Ved manglende betaling vil det bli beregnet forsinkelsesrenter og eventuelle gebyr ved purring og inkasso.
Eleven og foresatte er solidarisk ansvarlig for betaling av skolepenger.

Avbrudd i skolegangen / oppsigelse
Dersom eleven ønsker å avslutte skolegangen eller si opp skoleplassen ved skolen, må dette meldes skriftlig til skolen. Dette punktet er under utarbeidelse og vil oppdateres fortløpende.

Statens lånekasse for utdanning
Eleven kan søke om stipend og lån i Statens lånekasse for utdanning. For å søke støtte må eleven gå til www.lanekassen.no. For å logge inn brukes MinID, som er en felles pålogging for offentlige tjenester på nett. Det er en fordel om eleven så tidlig som mulig registrerer seg som bruker av MinID.