SKOLETILBUD


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/ovgino/public_html/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 244

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/ovgino/public_html/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 246

Hva skal du velge?

I yrkeslivet vil du møte situasjoner som krever at du kan omstille deg. Du vil sannsynligvis skifte arbeidsplass og yrke flere ganger. Din kreativitet vil bli utfordret. Din evne til å tenke nytt blir satt på prøve. Evnen til selvstendig tenkning og det å ta avgjørelser blir viktig. Steinerskolens mål er å øve dette! 

De kreative fagene skal være med å bygge opp forståelsen for studieforberedende fellesfag. I disse disiplinene får elevene anledning til å fordype seg og gi uttrykk for læringsprosessene på en individuell og selvstendig måte. I tillegg til individuell utfoldelse, bidrar flere av disse fagene også til sosial trening.

Alle våre tre linjer gir studiekompetanse!

 

Leave a Comment