INTERNAT


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/ovgino/public_html/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 244

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/ovgino/public_html/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 246

Det jobbes det med flere alternative løsninger med tanke på botilbud for studenter. Denne siden vil oppdateres med ny informasjon underveis.  Det vi oppfordrer til, er å se på hybelløsninger eventuelt bokollektiv. Skolen vil jobbe aktivt for å finne tilfredsstillende løsninger for den enkelte og  være behjelpelig med formidling av private tilbud med tanke på hybel. Det understrekes at hyblene ikke drives av skolen, og vil være en privat avtale mellom elev/foresatte og utleier.

Vi kan pr i dag formidle kontakt i forbindelse med 4 hybler som er ledig for innflytting høsten 2017. Ta kontakt på kontakt@ovgi.no om du er interessert!