INNTAKSREGLEMENT


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/ovgino/public_html/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 244

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/ovgino/public_html/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 246

Inntakreglement for
Oslofjordens Videregående Steinerskole
Klokkarstua 29.11.2016
Reglementet er gitt med hjemmel i Friskoleloven § 3-1.

 1. §1 I tråd med friskoleloven skal Oslofjorden videregående Steinerskole ha hele landet som inntaksområde og være åpent for alle. Skolen har søkt om godkjenning for 40 elever per linje.
  Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler, jf. Opplæringslova §3-1 første ledd.
 2. §2 Prioriteringsrekkefølge ved oversøkning:
  1. Ungdom med rett til videregående opplæring etter friskoleloven§ 3-1, første og andre ledd.
  2. Det vil måtte foretas trekning mellom søkere som ellers stiller likt om det ikke er nok plasser igjen. Melding om inntak til sendes til hjemfylket til eleven, jfr. Friskoleloven § 3-1 fjerde ledd.
 3. §3 Søknadsfrist er 1. mars. For søkere med ungdomsrett har skolen løpende inntak så lenge det er kapasitet innenfor skolens godkjenning. Det kan søkes direkte til skolen på eget søknadskjema eller via www.vigo.no.
 4. §4 Etter utløpet av søknadsfristen skal inntakskomiteen for videregående trinn gjennomgå̊ de innkomne søknader. Daglig leder meddeler endelig inntak. Meddelelse om inntak skal finne sted innen 10 uker etter søknadsfristens utløp, jfr § 3. Senere inntak skjer fortløpende etter fristen. Søkere som ikke blir meddelt inntak, kan få tilbud om å stå på venteliste. Alle søkere skal få beskjed så snart dette er praktisk mulig. Daglig leder kan skriftlig bemyndige andre til å meddele inntak.
 5. §5 Ved avgjørelse etter dette inntaksreglementet gjelder reglene i Forvaltningsloven. Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak jfr. Forvaltningslovens § 2.
 6. Klageinstans ved inntak er fylkesmannen. For øvrig vises til § 3-1 i Friskoleloven.