Innsamling


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/ovgino/public_html/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 244

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/ovgino/public_html/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 246

Dette initiativet er et resultat av det uttrykte behovet for en steinerpedagogisk videregående skole på Hurum. I og med at dette er et ideelt initiativ bygget på frivillig arbeid og idealisme, er behovet stort for økonomiske bidrag. Skolen som er under utvikling trenger alle de midler den kan få i en slik fase. Vi trenger midler både til oppussing og midler til utstyr. Dette gjelder penger så vel som arbeidskraft! Alle monner drar, og står vi sammen kan vi bygge en solid, levedyktig skole forankret i den pedagogikken vi tror på.

Alle bidrag til ny skole kan settes inn på konto i Cultura Bank: 1254 62 28019.

Godkjennes ikke skolen, vil lånte penger bli returnert til avsender. Dersom det ikke blir mulig å starte skolen eller ved eventuell avvikling, vil alle verdier utover lån tilfalle Steinerskoleforbundet i henhold til vedtektene, og slik komme andre Steinerskoler til gode.

Her kan du finne erklæring om lån og støtte. Fyll ut og send på mail, så får du pengene tilbake om det viser seg at vi ikke får igang en skole.

Skjema_støtte_lån_donasjon

Tusen hjertelig takk for ditt bidrag!