PEDAGOGIKK


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/ovgino/public_html/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 244

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/ovgino/public_html/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 246

Hos oss er hele mennesket i fokus – du et godt grunnlag når du etterpå skal ut i verden. Når du skal videre i livet, er det viktig å være trygg på seg selv og sine meninger, og det er viktig å vite at du kan noe. Derfor tar vi læring på alvor: Her skal du lære noe; du skal kunne fordype deg, og du skal få læring tilpasset ditt nivå og dine behov. Det vi krever av deg, er at du møter opp og jobber det beste du kan med skolearbeidet.

Men vi er òg klar over hvor viktig det er å ha et godt sosialt miljø på en skole – læring og miljø henger sammen. Slik vi ser det, er det godt for miljøet at skolen er en helhet, at alle er med og deltar i fellesskapet.  Vi mener at allsidighet åpner for kreativitet. Det gjør også mangfold. Jo større mangfold, dess flere møter mellom kulturer og personer.

Vi ønsker et stort mangfold på vår nye skole!

  • Vi tror på menneskets utviklingsmuligheter og verdi

  • Vi tror at tanke, følelse og vilje er tre likeverdige sider av mennesket

  • Vi tror at begeistring, kreativitet og undring er en forutsetning for læring

 

Steinerskoler er opptatt av å utvikle hele mennesket. Gjennom våre pedagogiske metoder vil vi arbeide med å ivareta og videreutvikle nettopp dine spesielle anlegg og muligheter. I vår skole får du verdifull individuell oppfølging. I samspill med andre vil du kunne utvikle sosial kompetanse og tro på deg selv.

Du lærer å kombinere kunnskap fra ulike kilder og fag. Kunnskap og ferdigheter dokumenteres gjennom egne arbeidshefter og prosjektoppgaver, periodeprøver, utstillinger eller muntlige presentasjoner.

Historikk:
Den første Steinerskolen ble startet i 1919 i Stuttgart av østerikeren Rudolf Steiner (1861-1925). Det finnes i dag et verdensomspennende nettverk av Steinerskoler, som alle er opptatt av å utvikle hele mennesket, så vel intellektet som følelsene, så vel de praktiske evner som de kunstneriske.

Vurdering

Vi er en skole med fortløpende individuell skriftlig vurdering i alle fag. I tillegg får elever avgangsvitnemål med tallkarakterer. Dette likestiller steinerskoleelvene med andre videregående skoler i søknadsprosessen til høyere utdanning.

Skoledagen

En annerledes skoledag med mye variasjon. Dette gjør skoledagen mindre oppstykket og gir en god mulighet til konsentrasjon og fordypning. Rytmen på dagen er tredelt:

HOVEDFAG:  Teoretiske fordypningsfag

FELLESFAG: Felles allmenndannende fag blir undervist i felles grupper på tvers av linjene.

PROGRAMFAG:  Linjebaserte fag innen ditt valgte programfagsområde.

På de vanlige skoledagene har vi korte friminutt mellom hver arbeidsøkt, og det er en lunsjpause hver dag. Skolens kjøkken serverer et godt grønt og økologisk måltid om dagen!

Hovedfagsperiode

I de første to timene av skoledagen blir det undervist i samme fag i perioder på 2-4 uker. I periodeundervisningen får du mulighet til å bearbeide fagstoffet på en grundig og selvstendig måte. Du må skrive egne fagtekster og utforme dine egne arbeidsbøker. Periodefag vil blant annet være norsk, litteratur, matematikk, samfunnsfag, historie, ulike naturfag og programfag som musikkteori, film eller kunst.

Fellesfag

Mange av de teoretiske fagene trenger i tillegg jevn øvelse gjennom hele året. Det gis derfor faste uketimer i øvingsfagene matematikk, engelsk, 2.fremmedspråk, norsk, eurytmi, kor og gymnastikk og programfag.

(Eurytmi er et bevegelsesfag som øver koordinasjon, konsentrasjon og samarbeid.)

Programfag

Programfaget er linjespesifikt organisert og betyr linjefag som sang, drama, film, grafisk design, kunst, tegning etc.

Tverrfaglighet

Vi legger stor vekt på prosess og prosjektorientert tverrfaglig undervisning. Noen av prosjektene baseres på ekskursjoner, andre har sin base på skolen. I et prosjekt skal elevene velge et emne som de skal fordype seg i, samle inn stoff, bearbeide, produsere, forberede en presentasjon og til sist evaluere. Det er viktig at elevene har mulighet til fleksibilitet når det kommer til prosjekter, kvelds-øvinger og forestillinger. Dette blir kompensert for i form av avspasering etter avsluttede prosjekt.

Leave a Comment