SØK skoleplass nå!


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/ovgino/public_html/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 244

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/ovgino/public_html/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 246

Er du nysgjerrig på Oslofjorden Videregående Skole, men har ikke søkt enda? Send inn søknad via våre nettsider og vær sikker på at du holder alle muligheter åpne. Vi er offentlig godkjent, men ligger ikke inne som skolevalg i vigo enda, dette jobber vi med. Alle som ønsker å søke må gjøre dette igjennom våre nettsider på eget skjema.

Som elev ved Oslofjorden Videregående Steinerskole kan du velge mellom tre linjer som gir deg studiekompetanse: Medier og kommunikasjon, Kunst og Musikkteater. Skolen er godkjent og likestilt offentlig videregående skole ved opptak til høyere utdanning. Målet vårt er å skape livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring.

For å begynne hos oss behøver du ikke å ha gått på steinerskole tidligere, det er heller ikke et krav med forkunnskaper til våre linjer. Skolen følger ordinært inntaksreglement, og i tillegg inviteres alle søkere til en inntaksamtale slik at vi kan bli kjent og legge til rette for en god skoleoppstart.

Transport
Mange spør oss om transport til og fra skolen. Vi vil legge til rette for at elever som søker hos oss vil kunne komme til skolen fra knutepunktene Sætre, Røyken, Drammen og Svelvik. Vi har dialog med Brakar, og ser på løsninger. Når det er sakt er det busser som går disse rutene innenfor skoletiden. For de som ser for seg en hybeltilværelse har Brakar en ordning som heter Brakar fleks, mer kan du lese på nettsidene som du finner her.

Related posts