NY søknadsfrist på lærerstillinger!

NY søknadsfrist på lærerstillinger!

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/ovgino/public_html/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 244

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/ovgino/public_html/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 246

Etter vurdering har vi valgt å forlenge søknadsfristen på undervisningsstillinger til den nye skolen. Vi har fått inn mange gode søknader, men ønsker flere på enkelte områder. For å kunne vurdere undervisningskompetanse og spesialkompetanse under ett, har vi valgt å gå bredt ut med forlenget frist for alle fag. Vi ønsker alle søkere velkommen! for å komme til utlysningen klikk her!

Read More